Mesures urgents per a la prevenció de la Covid-19 a les presons.

Aquests punts, que presentem aquí, creiem que d’alguna manera
reflecteixen la urgència de buidar immediatament les presons per tal de
minimitzar els riscos de contagi de la COVID-19 en aquests centres, tant
per a les persones preses com per a    les persones dels seus entorns.

No entenem una vida digna dins els centres de privació de llibertat
(presó, CIE, centres de menors) però encara menys amb les mesures
imposades pel confinament. Donada l’excepcional conjuntura, cal
analitzar la situació de les persones tancades, i poder garantir el seu
dret fonamental d’accés a la salut, un dret que ja de per si, abans de
la crisi de la Covid-19, no es prestava amb les condicions mínimes; per
això creiem fermament que l’única possibilitat de garantir aquest dret
es fora d’aquests espais.

Això ho diem quan observem el superpoblament d’alguns d’aquests centres,
amb unes
característiques físiques que de ben segur impossibiliten el manteniment
de la distància mínima recomanada, molts presos i preses viuen
compartint cel·les, la quantitat enorme d’espais comunitaris que
propicien la transmissió o com la prohibició de vis a vis, de locutoris
i de paqueteria; tenint en compte que alguns d’aquests drets restringits
són tan necessaris com vitals per a les persones tancades. Per un altre
costat ens segueix sorprenent la restricció dels locutoris, ja que no
implica el contacte directe amb persones externes com sí que ho és
l’entrada dels carcellers i carcelleres, sent el principal vector de
transport del virus dins els centres.

Argumentant-nos en diverses fonts exigim:

1 – Excarceració immediata de les persones amb més de 65 anys i amb
greus malalties
per constituir grup amb doble risc.

2 – Excarceració immediata amb l’aplicació dels articles 104.4 i 196 RP
de totes les persones amb malalties cròniques i/o incurables. Ja que, a
més de formar part d’un col·lectiu vulnerable, han de poder ser
tractades i cuidades dignament, situació particularment difícil amb
l’estat actual de les presons.

3 – Excarceració immediata de les persones amb patiments psicològics i
patologies duals, i ingrés si fos necessari en centres especialitzats,
traspassant els seus tractaments a professionals de l’àmbit de la salut
psicològica i mental. Les condicions d’empresonament, sumades a les
actuals faltes de comunicacions, vis a vis, locutoris i l’augment de les
mesures d’aïllament, afecten molt negativament sobre el seu estat de
salut, augmentant el risc de sofrir greus crisis i sent un risc per a
les seves pròpies vides.

4 – Excarceració de població preventiva, de mares embarassades i/o amb
fills menors de tres anys. Encara que l’arrest domiciliari o la
llibertat provisional haurà de ser decidit pel Jutge del qual depenguin,
exigim a la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i a tots
els Jutges que competeixi (Jutjats Penals i Jutjats de Vigilància
Penitenciaria) al fet de revisar les situacions en les quals aquestes
possibilitats han d’articular-se en la situació excepcional en la qual
ens trobem i que així ho comuniquin.

5 – Progressions a tercer grau per motius humanitaris i de dignitat
personal. Després de la reforma del 2015, el Codi Penal (CP) atribueix
l’adopció d’aquesta mesura al tribunal o jutge de vigilància
penitenciària. Del mateix temps, també té la competència per a la
concessió de la llibertat condicional humanitària de l’article 91 CP,
per la qual cosa exigim a l’Administració penitenciària que avaluï tals
casos i insti a l’òrgan judicial a la seva adopció.

6 – Excarceració de les persones classificades en segon grau amb
condemnes de poca durada, i compliment del règim obert fora dels
establiments amb les possibilitats que la normativa penitenciària
preveu. Referent a això, la Secretaria General d’Instituciones
Penitenciarias (SGIP) té a la seva mà la progressió al tercer grau a
través dels articles 86.4 i 100.2 del Reglament Penitenciari. el 100.2.

7 – Tancament immediat i alliberament de les persones que es troben dins
els CIE’s, i
excarceració immediata de les persones que es troben als Centres
d’Inserció Social.

A la nova situació provocada per la Covid-19, és necessari afegir el
dèficit estructural de l’atenció sanitària dins les presons que
s’arrossega des de fa anys: el 41,6% de les places de metges i metgesses
dins les presons no estan cobertes, així com la pràctica nul·litat
d’especialistes en atenció psicològica. Cal esmentar que la majoria de
la població carcerària es troba greument afectada per malalties que per
un costat són fruit de la pobresa i l’exclusió social, i de l’altre
costat, són causa del mateix  desenvolupament de la vida dins les
presons (entorns de gran estrès amb un consum massiu de psicofàrmacs),
que crea i amplifica diversos patiments sobre les ja  deteriorades
condicions de salutd’algunes persones.

Així doncs, un altre cop, exigim al col·lectiu de sanitaris dedicat en
l’àmbit penitenciari i al Col·legi de metges en general que, davant de
l’actual situació es reconegui la seva incapacitat per assegurar el dret
a la salut a les presons, ens semblaria incongruent un altre tipus de
posicionament i la manca d’aquest. Els hi reclamem que com a mínim donin
suport i pressionin amb les mesures d’excarceració proposades, i que no
tolerin les violacions de drets i els maltractaments. Així com a les
associacions de psiquiatria i neuropsiquiatria, tant de dins les presons
com en general, que han de vetllar per tractaments dignes i més humans.

També al posicionament dels col·legis d’advocats en garantir i
pressionar pel compliment efectiu de les demandes de l’OMS, l’ONU, CPT i
el Síndic de Greuges i a les mesures proposades per a l’excarceració de
quantes més persones preses es pugi. Creiem que existeixen prou recursos
per pronunciar-se a favor de les mesures proposades per diferents
associacions i organismes institucionals. A més a més, s’ha de tenir en
compte que l’excarceració d’una part de la població penitenciaria és una
mesura que en molts estats europeus i no europeus estan adoptant ja,
com Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit. Tenim l’exemple de la creació
d’un model per a preventius per a facilitar la feina, argumentat en
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, la OMS i
el Consell d’Europa.

No volem oblidar el pèssim paper que la Conselleria de justícia de la
Generalitat de
Catalunya i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima estan realitzant a través de les seves iniciatives. No ens volem
estendre massa a fer un recull d’aquestes, però ens sembla irrisori el
repartiment de 230 mòbils per a una població reclusa total de 8.391
persones repartides en 9 centres i els 205 mòbils per a les  50.000,
aproximadament, persones preses del territori Espanyol, així com la
presència de personal penitenciari durant les converses telemàtiques,
fetque vulnera el dret a la  intimitat. De les poques mesures que van
encaminades en buidar les presons, i per tant realment minimitzar riscos
per les persones preses, familiars i personal penitenciari, és posar en
arrest domiciliari al 70% de les persones classificades en regim de
semillibertat; no podem entendre com no s’arriba ja al 100%, o com de
les 101 persones en article 100.2 R.P. només s’han valorat positivament
15 casos.

PER SALUT, PER SEGURETAT, PER HUMANITAT, ES NECESSITA BUIDAR ELS
CENTRES DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT
#DDHHenPrision

COORDINADORA ANTICARCERÀRIA CATALUNYA
La Corda-Grup Anticarceràri del Camp de Tarragona
Grup de Suport a Presxs de Lleida
Grup Suport Amadeu Casellas
Col·lectiu Anticarceràri Rossinyol (Girona)
Antirepre Mataro
Familiars de Presxs de Catalunya
Col·lectiu Anticarceràri Fuig (Barcelona)

Fonts:
Defensor del Pueblo
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/mas-millar-quejas-covid-19/
Sindic de Greuges http://www.sindic.cat/site/unitFiles
/6989/S_15817_2020_consellera.pdf
APDHA
https://www.apdha.org/mas-de-20-organizaciones-solicitan-medidas-urgentes-ministerio-interior-e-instituciones-penitenciarias/
Comisario NNUU Derechos Humanos
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
Comunicado SPT
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic202
0.pdf
Observatori Europeu de Presons
http://www.prisonobservatory.org/upload/03042020European_prisons_during_covid19.pdf
Model de revisió de la situacio de les persones preses preventives
http://www.salhaketa-nafarroa.com/2020/04/revision-de-la-situacion-penitenciaria-de-personas-presas-peventivas/

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.