SORTIM DE L’ERA NUCLEAR

 LA CNT PROPOSA UNA ALTERNATIVA

L'Estat s'ha proposat perpetuar l'era de les energies contaminants. A més de fomentar la continuitat d'antigues i perilloses centrals nuclears com Ascó I i Ascó II (on cada cop es produeixen fuites i accidents més greus), el nou "Pla de l'Energia" impulsat per la Generalitat i les actuals línees polítiques de l'Estat recolzen també un model de societat basat en les energies brutes, en el malversament de fons i recursos i en l'absencia d'una planificació energetica racional. A més a més, ens imposen noves centrals termiques, un desplegament massiu de macrocentrals eoliques, nombrosos projectes de línees electriques d'alta tensió i de Molt Alta Tensió (M.A.T.), i pretenen imposar-nos un cementiri de residus nuclears. Un cop més, la classe política incompleix les seves promeses electorals. On queden, per exemple, les propostes de tancar les nuclears? 

El capitalisme mai permetra un veritable replantejament del problema de l'energia, doncs es basa en un sistema nuclearitzat en el qual la producció i la distribució/venda de l'electricitat estan centralitzats en unes poques mans, enlloc de ser gestionats pels propis usuari*s. Per tant, una nova cultura de l'energia només pot ser viable si alhora qüestionem el sistema economic que la controla tan irracionalment.

El cementiri nuclear projectat a Ascó per emmagatzemar els residus radioactius d'alta activitat generats per totes les centrals nuclears de l'estat, de construir-se, significaria una condemna de mort definitiva per les nostres terres. A més de la perillositat d'una instal?lació d'aquest tipus, suposaria albergar materials que són radioactius durant centenars de milers d'anys. El seu elevat potencial toxic és una greu amenaça per la salut pública i el medi. A més, un cementiri nuclear comportaria seguir apostant per una energia insostenible, cara, altament perillosa i nociva per la salut i el medi. Ascó i les terres de Tarragona i l'Ebre ja estan pagant el preu de la major concentració nuclear d'Europa. L'augment de les malalties produides per la radioactivitat a les nostres contrades és ja públic, científicament provat, i conegut per tothom. Les nuclears ja han causat prous morts a les nostres famílies!

També cal recordar que el govern no només ens aboca als perills nuclears i a models caducs de generació i transport de l'energia, ara ens vol imposar també un assalt massiu i destructor de les nostres serres i colls. Les macrocentrals eoliques no són cap alternativa. Els mateixos gegants de les energies brutes (termica, hidroelectrica i nuclear) en són els promotors o futurs explotadors. A més, l'establiment d'aerogeneradors no ha significat en cap cas el tancament d'una nuclear, ni tan sols l'inici d'un pla de desmantellament nuclear. Les conseqüencies negatives de les línees d'alta tensió i de les centrals eoliques sobre l'entorn i la salut són múltiples. A més a més, són la causa habitual de centenars d'incendis forestals. Una raó de pes per oposar-se tant als aerogeneradors com a les xarxes d'alta i molt alta tensió són els perillosos camps electromagnetics que creen. La ionació generada per aquesta activitat esta associada a l'aparició de malalties com la leucemia i altres tipus de cancers.

La veritable alternativa es troba en l'estalvi i la racionalització del consum energetic. Fonts d'energia verdes com l'eolica només ho són si s'apliquen en benefici de tothom. Els molins de vent de petita escala, adaptats a les necessitats reals i basades en un estudi energetic, són eines realment netes, respectuoses amb el medi i la salut del*s seu*s habitants. A més, permeten l'autogestió del propi consum, alliberant el poble de la dependencia vers els monopolis electrics.

Hi ha moltes alternatives serioses per la producció i el transport de l'energia, més eficients, saludables, barates i ecologiques. En qualsevol cas, una alternativa viable s'hauria de fonamentar en un sistema energetic diversificat, basat en convertidors múltiples, de petita escala i adaptats a usos concrets per tal de satisfer necessitats reals. D'aquesta forma, a més de fomentar l'estalvi, es possibilitaria una planificació racional basada en l'interes social i no en el benefici d'uns pocs especuladors. Tothom ha de ser responsable i sobira d'un bé col?lectiu com és l'energia.

Cal exigir la retirada del projecte de construir un cementiri estatal de residus nuclears, el desmantellament de les centrals nuclears i l'aturada de tots els caducs projectes actuals de producció i transport d'energia. És necessari i urgent un canvi radical en les nostres formes de produir i consumir, un canvi social que ens permeti integrar-nos de nou en el medi natural -del qual formem part-, respectant totes les seves parts, i cobrir les necessitats de tots els éssers amb salut i llibertat.

NI A ASCÓ, NI ENLLOC.   NO AL CEMENTIRI NUCLEAR!

CNT Tarragona 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Los comentarios están cerrados.