Presentació de l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió

ICEA

L’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA, d’ara en endavant) és una entitat cultural d’àmbit estat espanyol, on realitzem activitats de docència i investigació en economia política i autogestió obrera i social.

L’ICEA es basa en els principis de l’assemblearisme, el federalisme, la solidaritat i el suport mutu. L’ICEA no té ànim de lucre, no rep subvencions de l’Estat i les activitats que organitza són de caràcter gratuït. A l’ICEA tenen cabuda estudiants, llicenciats, doctors i professors d’economia, professionals d’altres ciències socials i humanes (sociòlegs, politòlegs, historiadors, filòsofs, juristes, psicòlegs, etc.) i treballadors en general.

L’ICEA està obert als que els interessi trobar una explicació real als successos econòmics i socials. Així mateix pretén col·laborar per a transformar aquesta societat capitalista en una altra societat on no existeixi l’explotació, aprofundint en l’estudi de les alternatives basades en l’autogestió obrera i social, tant a nivell teòric i històric com a pràctic i actual.

L’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió pren com a referent històric l’entitat que amb el nom de “Institut de Ciències Econòmiques de Catalunya (ICEC)”, es va crear a Barcelona en 1931, i que fins a 1939 va organitzar cursos, conferències i debats sobre temes econòmics i socials.

Com s’estructura l’ICEA?

L’ICEA pren les seves decisions en assemblea i la seva estructura de funcionament es basa en càrrecs de gestió revocables que, al seu torn, creen els seus grups de treball. Així mateix per a l’exercici de les seves activitats, l’ICEA compta amb dos pilars fonamentals: els grups d’estudi i els gabinets tècnics.

Per mitjà dels grups d’estudi es pretén abordar i estudiar un o més temes, per a posteriorment traslladar les conclusions i coneixements a la resta de la societat. Amb els gabinets tècnics es pretén donar suport tècnic com a economistes i investigadors socials a les organitzacions i moviments socials que ho precisin. Els grups d’estudi treballen per mitjà d’un sistema d’educació a distància pel que és possible participar en ells des de qualsevol lloc.

Com a suport als grups d’estudi i gabinets tècnics, l’ICEA compta amb una biblioteca digitalitzada i especialitzada en ciències socials, principalment en economia, autogestió, anarquisme, anarcosindicalisme i moviments obrers i socials. La totalitat de la biblioteca es troba als locals de l’ICEA. El catàleg general i part d’aquesta biblioteca es troba a la pàgina web.

Per què neix l’ICEA?

L’ICEA neix amb l’objectiu de ser una entitat on desenvolupar aspectes culturals i tècnics al servei de la transformació social.

En els aspectes culturals i de formació, l’ICEA pretén crear grups d’estudi en tres àmbits:

1) Anàlisi del funcionament del sistema econòmic capitalista, coneixent les seves característiques i els seus límits.

2) Consolidació com un laboratori d’idees en política econòmica, laboral i social des d’una perspectiva llibertària i tendent a implantar l’autogestió obrera i social. L’objectiu principal és nodrir el pensament i l’acció de les organitzacions i moviments socials.

3) Investigació de les formes econòmiques i socials amb les que substituir el capitalisme per un sistema socioeconòmic basat en l’autogestió. En aquest sentit pretenem cobrir el buit existent pel que fa a l’aprofundiment de l’estudi de les alternatives al sistema capitalista. D’aquesta manera és necessària l’obertura cap a altres camps d’estudi imprescindibles i interrelacionats amb l’economia, com la sociologia, la història, la política, etc.

Aquests estudis es divulgaran per mitjà de la realització d’articles, follets, informes, llibres, conferències, seminaris, cursos i plans d’estudi.

En els aspectes tècnics l’ICEA pretén desenvolupar el seu treball per mitjà de tres gabinets dirigits respectivament a:

– Elaborar una recopilació setmanal de notícies publicades en premsa sobre temes d’interès socioeconòmic i de lluites laborals en l’estat espanyol.

– Oferir assessorament en suport a les lluites laborals i socials.

– Oferir assessorament per a l’autogestió dels mitjans de producció per part dels treballadors.

On trobar-nos?

Els membres de l’ICEA estem presents a dia d’avui a Barcelona, Bilbao i Madrid. Si desitges més informació sobre les activitats i grups d’estudi que estem desenvolupant o estàs interessat/da a pertànyer a l’ICEA pots posar-te en contacte amb nosaltres en la següent direcció:

http://iceautogestion.org

info@iceautogestion.org

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.